businessin.hr » Radionica izrade sapuna

businessin.hr » Radionica izrade sapuna

U sklopu korporativnog volontiranja svojih zaposlenika i menadžmenta, Inin Klub volontera, 20. rujna sudjelovao je radionici socijalnog poduzetništva koje provodi udruga Plavo srce, a riječ je o radnoj terapiji u okviru radionice izrade suvenirskih sapuna.

Pogledajte više na: businessIN

Komentari

Please enter your name.
Upiši komentar.