Faza psihoterapija

KONCEPT PSIHOTERAPIJE U ZAJEDNICI

CILJ

CILJ JE DA LIJEČENJE U BOLNICI BUDE ŠTO KRAĆE, TE DA SE PACIJENTI ŠTO PRIJE OPORAVE I OSPOSOBE ZA POVRATAK U OBITELJ, NA RADNO MJESTO I U DRUŠTVO.

Članovi obitelji pacijenta uključuju se u program edukacije tako da postanu aktivni sudionici u liječenju svog oboljelog člana, te da zajedno sa stručnjacima budu i subjekti procesa destigmatizacije psihičkih poremećaja i psihijatrijskog liječenja.

METODE U PREVENCIJI, LIJEČENJU I PSIHOSOCIJALNOJ REHABILITACIJI

U prevenciji, liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji primjenjuju se

  • biološke metode
  • psihoterapijske metode
  • socioterapijske metode

s usmjerenjem na psihodinamski i socijalnopsihijatrijski pristup te primjenu psihoterapije, psihoedukacije i psihosocijalnih intervencija u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata s psihotičnim poremećajima

U prevenciji, dijagnostici, liječenju, psihosocijalnoj rehabilitaciji i oporavku SUDJELUJU:

  • neurolog
  • internist
  • inženjer medicinske biokemije
  • psiholozi
  • radnookupacijski terapeuti
  • terapeut za fizičku rekreaciju

uz odgovarajuće dijagnostičke sadržaje kao što su EEG, doppler sonografija krvnih žila glave i vrata, rendgen, medicinsko-biokemijski laboratorij te radnookupacijske i športskorekreacijsko rehabilitacijske programe.

Gestalt psihoterapija

Gestalt psihoterapija polazi od pretpostavke da smo svi rođeni s potencijalom da živimo kreativan i ispunjavajuć život, da uživamo u kontaktu s drugim ljudskim bićima, da se suočavamo s poteškoćama i rješavamo probleme koje nam život donosi.

Međutim, često se dogodi da neka naša životna iskustva ometu te prirodne procese i tada ostajemo “zarobljeni” u nekom obrascu ponašanja ili vjerovanja o sebi koji nam smeta da kvalitetno živimo svoj život. U psihoterapiji nastojimo istražiti kako ti obrasci doprinose našim problemima.

Psihoterapija može pomoći da otkrijemo koja je naša uloga u kreiranju situacije u kojoj se nalazimo i kako preuzimajući odgovornost za sebe pronaći nove i kreativnije načine suočavanja s izazovima koji su pred nama.

CILJ TERAPIJE

Povećati polje svjesnosti (“awareness”) u određenom području doživljavanja, te povećati sposobnost pojedinca da osvijesti svoje automatsko reagiranje (navike) u pojedinoj situaciji i time sebi omogući izbor djelovanja u toj situaciji. (Ako svjesno prolazimo kroz neku livadu, možemo izabrati neki novi pravac i nakon nekog vremena utabati nove staze).

SVJESNOST” I “KONTAKT” su osnovni termini gestalt terapije.

Svjesnost

Svjesnost se odnosi na doživljaj kontakta s “onim što jest”, tj. sa svojom egzistencijom – preciznije rečeno, govorimo o: svjesnosti o razini poznavanja i prihvaćanja vlastite osobnosti, svjesnosti o razini poznavanja okoline, svjesnosti o odgovornosti za vlastite izbore i svjesnosti o svojoj sposobnosti ulaženja u kontakt i izlaženja iz njega.

Kontakt

Kontakt je temelj odnosa kroz koji ljudi rastu i grade svoj identitet. To je iskustvo granice onoga što sam ja u susretu s onim što nisam ja.

Marin: „ Ja ne znam tko sam ja! Da li sam oni dobri Marin ili onaj koji je „zločest“?

To je iskustvo interakcije s onim što nisam ja uz istovremeno zadržavanje vlastitog identiteta odvojenog od “onoga što nisam ja”. ”

Gestalt terapija je psihoterapijski pravac zasnovan na fenomenološkoj metodi i egzistencijalističkom pristupu čovjeku.

Svakom klijentu pristupamo pojedinačno i profesionalno, gdje prema njegovim potrebama, željama i potencijalima zajedno oblikujemo proces osobnog rasta i razvoja u kojem je naglasak stavljen na razvoj vještina, jačanje samosvijesti, te učenje autentičnog komuniciranja sa okolinom.

Tvrtka Dugan d.o.o. rezultat je iskustva, ambicija, višegodišnjeg rada i usavršavanja na području psihoterapije, supervizije,coachinga, i savjetovanja, sa vizijom da postane vodeća tvrtka na području sjeverozapadne Hrvatske u pružanju psihoterapijskih, supervizijskih, trening  i coaching  usluga.

RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUTI

Radna terapija je zdravstvena profesija kojoj je cilj pružati pomoć ljudima da dostignu neovisnost, značaj i zadovoljenje svih životnih aspekata.

Radni terapeut primjenjuje specifična znanja kako bi individui omogućio izvođenje aktivnosti dnevnog života koje imaju osobno značenje i vrijednosti. On omogućuje, poboljšava, održava ili vraća funkciju bilo da je nemogućnost izvođenja izazvana ozljedom, bolešću dakle fizičkom ili psihičkom nesposobnošću. Terapeut tretman i neke procjene provodi s individuom, njegovom obitelji( skrbnicima ) te promovira kapacitet zadovoljstva klijenta udjelom u izvođenju ADŽ.

Cilj radnog terapeuta je pružati klijentu potrebne vještine za izvođenje radnih zadataka na poslu, te obavljanje nužnih funkcija užoj klijentovoj okolini.